Hướng dẫn sử dụng

Các giải pháp ngành dọc Hikvision – iVMS 5200Pro

Các giải pháp ngành dọc của Hikvision và phần mềm iVMS 5200P: Giải pháp đáp ứng yêu cầu về: Tính năng phần cứng Tính năng phần mềm Quản lý người dùng Các tính năng đặc biêt Nhận dạng biển số Đếm người Nhận diện khuôn măt Giải pháp cho các ngành dọc đang là nhu cầu cấp thiết và thiết thưc của các quốc gia như: Giám sát thành phố Giao thông - vận tải Tài chính - ngân hàng Công nghiệp Thương...

Quy trình khôi phục mật khẩu Hikvision

Bao gồm cách reset mật khẩu cho các sản phẩm Hikvision firmware trước 2015 và từ 2015 về sau Quy trình reset mất tối đa 1 giờ , tính từ khi An Ninh Nhà nhận được yêu cầu Bao gồm cách reset mật khẩu cho các sản phẩm Hikvision firmware trước 2015 và từ 2015 về sau Quy trình reset mất tối đa 1 giờ , tính từ khi An Ninh Nhà...

Phân tích nguyên nhân lỗi cổng HDMI

Giới thiệu  về bảo vệ tĩnh  điện Thông thường có một sự chênh lệch điện áp giữa cổng HDMI của TV và của DVR/NVR dẫn tới việc hỏng cổng HDMI Để triệt tiêu điện áp chênh lệch này thì khi kết nối cáp HDMI giữa DVR/NVR: 1.  Điện áp chênh lệch từ HDMI TV đi sang DVR/NVR qua cáp HDMI 2.  Sau đó tiếp đất khi DVR có kết nối tiếp đất, như hình...